Fredagen den 7 september var Kristjan och Anders ute på SLU Alnarp tillsammans med Lars-Erik Einevik från Turning Innovation Centre för att titta på den fina rehabiliteringsträdgården.

Trädgården som gör utbrända friska.

Vi träffade Anna Geite arbetsterapeut och Anna Sundberg trädgårdsingenjör och pratade lite om tillgänglighet. Hälsade även på trädgårdsmästare Frederik Tauchnitz.

Meningen är att man här ska ge strokepatienter rehabilitering i en tilltalande trädgårdsmiljö. För att få lite mer information träffade vi även landskapsarkitekten och biologen, professor Patrik Grahn som verkligen brinner för rehabiliteringsträdgården i Alnarp.

Tiden gick fort men vi är övertygade om att detta kommer att bli något positivt för strokepatienter.

 

Anders