Kontakter
 

Kristján Gislason Neuroförbundet Malmö  
0705-475574
  Laila Johansson DHR
Anders Munke Personskadeförbundet RTP    Mattias Elensjö Neuroförbundet Malmö
Hasse Lorentzson Personskadeförbundet RTP    Ulf Larsson Barn- och Ungdomsassistans
Gunnel Nielsen Personskadeförbundet RTP       
Lillemor Ridderfelt Personskadeförbundet RTP