Tillganglighetsgruppen.se har i dag tilldelat IKEA Malmö ett Diplom

Som på ett föredömligt satt gjort en stor insats för att framja tillgangligheten
Gunnel Nielsen, Anders Munke och Kristjan Gislason från Tillganglighetsgruppen.se överlamnade diplomet samt en blombukett till Katarina Ek och Martin
Albrecht på IKEA Malmö.
Vi kommer framöver hålla kontakten i tillganglighetsfrågor.