Tillgänglighetgruppen har påpekat att det inte fanns någon handikapp parkering utanför barnrehab på SUS i Malmö. En del brukare vände sig till Lund istallet. Nu har Malmö Stad fixat ett par handikapp platser utanför mottagningen.