Besök av Tillgänglighetsgruppen.se på Malmö Arena den 3 april 2012.

Vi blev väl mottagna av VD Karin Mårtensson som visade oss runt.

Ur tillgänglighetssynpunkt kunde vi konstatera bland annat följande.

1. Handikapparkeringen följer inte normer. Vi kontaktar Gatukontoret.
2. Räcke på trappa till andra våningen ska vara 30 cm.förbi sista trappsteg.
3. Belysning för svag i tak på WC.
4. Finns ej bord i restauranger som är tillräckligt höga för rullstolsburna.
5. Ej ”talande ” hiss.
6. Arenan har börjat montera handledare till sittplatser.
7. Det finns många rullstolsplatser med el, tillgängliga.

Närvarande från Tillgänglighetsgruppen.se

Gunnel Nielsen  Arne Lorentszon  Kristjan Gislason