Marschen 2011

Läs på Skånskan

Ropen skalla, tillgänglighet för alla" hördes längs med gågatan i går när tillgänglighetsgruppen deltog i en nationell manifestation mot stadens diskriminering..............