Kalender

2018

Januari
  10 Möte med Liberalerna Malmö.
  11 Brukarrådsmöte på Fritidsförvaltningen om Handikappbadet.
  23 Möte på Kinnarps Möbler angående stolar på Handikappbadet.
  26 Möte med Anders Nilsson från Fritidsförvaltningen ute på Handikappbadet
Februari
  1 Styrelsemöte
  5 Titta på ABF:s lokaler på Spånehusvägen 47 inför kommande renovering.
  6 Brukarrådsmöte om Handikappbadet.
Möte med Michael Palmgren på Marint Kunskapscenter vid handikappbadet.
  13

Möte med delar av brukarrådet för handikappbadet ute på smedjan Augustenborg. Titta på prototyp till solsäng.

  14

Informationsmöte i Stadshuset om parkering för personer med PRH kort.

  22 Styrelsemöte
Mars
     
  13

Brukarrådsmöte på Fritidsförvaltningen om Handikappbadet.

Möte med Hanna Egard Malmö Universitet och Kristofer Hansson Lunds universitet. Tillgänglighetens motstånd.

 
     
  22 Styrelsemöte, Årsmöte
Paraplyet Årsmöte
April
  5

Malmö mot diskriminering – MmD Årsmöte

  26 Styrelsemöte
Maj
  8 Brukarrådsmöte om Handikappbadet på Ribersborg
     
     
     
  31 Styrelsemöte
Juni
     
     
     
     
  28 Styrelsemöte
Juli
     
Augusti
  30 Styrelsemöte
September
     
     
     
  27 Styrelsemöte
Oktober
     
  25 Styrelsemöte
November
     
  20 Styrelsemöte
December
     
  12 Styrelsemöte

2017

Januari
  23 Styrelsemöte
Februari
  22 Datakurs på Apple Emporia
  27 Styrelsemöte
Mars
  3 Möte, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  7 Inventering av Lindängens Bibliotek
  9

Årsmöte Paraplyet

  30 Årsmöte Tillgänglighetsgruppen.se
April
  5 Årsmöte MmD
  28 Möte med HSO Skåne Tomas Larsson
Maj
  8

Möte med arkitekt Joakim Lyth. Malmö Saluhall angående tillgängligheten.

  10 Möte, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  11 Styrelsemöte
  13 Neuropromenaden i Pildammsparken Malmö
  17  Möte med Tillgänglighetsrådgivarna Malmö stad
Juni
  8

Möte med Liberalerna Malmö i Neuroförbundets lokaler.

  16

Möte med T-Meeting, SRF och FSDB inför projektskrivning.

  21 Syn på efterlevnaden av riktlinjerna på uteserveringar. Möllan, Bergsg, Gågatan mm
  21 Inventering av Kulturcentralen Södra Förstadsgatan 18. 
  29 Styrelsemöte
Juli
     
Augusti
  31 Styrelsemöte
September
  11 Möte med Johan Hammarström AB Transistor AB. Hörselteknik och tillgänglighet
  12 Besök på Lilla Kaffekompaniet och Handikappbadet i Höllviken
  12 Möte, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  28 Styrelsemöte
Oktober
  23 Årskonferens, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  26 Styrelsemöte
November
  15

Brukarråd på Handikappbadet

  30 Styrelsemöte
December
  8 Möte, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  14 Styrelsemöte

2016

Januari
  10

Guidad visning Malmö Live

  20 Styrelsemöte
  28 Möte TG's aktionsgrupp
Februari
  1 Möte TG's aktionsgrupp
  3 Styrelsemöte
  10 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  14 Möte TG's aktionsgrupp.     
  16 Tillgänglighetsmöte Trelleborgs kommun
  18 Inventerade TG's aktionsgrupp Sorgenfrids vårdcentral.
  24 Möte TG's aktionsgrupp
Mars
  2 Inventerade TG's aktionsgrupp Bellevuegårdsbiblioteket.
  14 Årsmöte Paraplyet
  22 Tillgänglighetsinventering på vårdcentral Eden
  31  Årsmöte Tillgänglighetsgruppen.se Styrelsemöte
 
  12 Tillgänglighetsmöte Trelleborgs kommun
  14 Inventering på Biblioteket
  14 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  28 Styrelsemöte
 
  25 Tillgänglighetstest på Pågatågen/Öresundstågen Helsingborg T&R
 
  1 Styrelsemöte
  6 Tillgänglighetsdagen i Trelleborg
  14 Inventering på Tuppen
  30  Styrelsemöte
 
     
 
  25 Styrelsemöte
 
  6 Tillgänglighetsmöte Trelleborgs kommun
  13 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  29 Styrelsemöte
 
  6 Möte Gatukontoret om nya riktlinjer för uteserveringar 2017
  11 Tillgänglighetsmöte Trelleborgs kommun
  20 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  27 Styrelsemöte
 
  8 Tillgänglighetsmöte Trelleborgs kommun
  22 Styrelsemöte
 
  1 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  15 Styrelsemöte

2015

Januari
  9 Möte med MD Malmö mot diskriminering
  15 Informationsmöte Paraplyet Industrigatan Malmö
  26 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  27 Intervju med tidningen Fria Skåne
  29  Styrelsemöte
 
  21

Föreläsning om tillgänglighet FSDB  Kockums friti

  26 Styrelsemöte
 
  10 Tillgänglighetsgruppen möte
  11 Informations möte Paraplyet
  12 Inventering Kockums Fritid
  18

Möte med Gatukontorets Samrådsgrupp

  26 Styrelsemöte
 
  14 Inventering St.Gertrud.
  14 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  23 Styrelsemöte
 
  28 Styrelsemöte
 
  8 Möte med Sociala resursförvaltningen
  25 Besiktning av Restaurang Kajutan
  25 Styrelsemöte
 
     
 
  17

Möte med  AGS  Hand Tag. Webb och mobil applikation.

Tisdag 18 Möte med Tillänglighetsrådgivarna
Torsdag 27 Styrelsemöte
September
Onsdag 9 Möte med gatukontoret
Torsdag 10 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  16 Tillgänglighetsinventering Triangelns Köpcenter
  18 Tillgänglighetsinventering Malmö Live
  24 Styrelsemöte
  29 Möte med Parkering Malmö
 
  1 Möte med  AGS  Hand Tag. Webb och mobil applikation.
  20 Årskonferens Malmö Stads råd för funktionshinderfrågor
  29 Föreläsning på MmD medlemsmöte
 
  5 Styrelsemöte
  26 Styrelsemöte
 
  3 Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  14 Styrelsemöte

2014

Januari
  8 Möte Gemensamma lokaler
  15 Besiktning av tänkbara  Gemensamma lokaler
  24 Annegården Lund. Gemensamma lokaler
  30

Möte Gemensamma lokaler

  30 Styrelsemötet
 
  6 Möte med bland andra  Kommunalråd Carina Nilsson om Gemensamma lokaler
  10

Möte Gemensamma lokaler

  12 Besiktning av tänkbara Gemensamma lokaler
  14 Möte Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  20 Möte Gemensamma lokaler
  26 Besök på saluhallen i Lund för att titta skyltningen när det gäller tillgängligheten för synskadade
  27 Styrelsemötet
  28 Besiktning av tänkbara Gemensamma lokaler
 
  4 Besiktning av Industrigatan. Tänkbar Gemensam lokal
  6

Möte Gemensamma lokaler

  10 Möte Gemensamma lokaler
  12

Visning av lokalen på Industrigatan

  21 Möte med Wihlborgs ang.Industrigatan
  25 Möte på Industrigatan ang.ändringar
  26 Möte med HSO Skåne i Regionskånes lokaler
  27 Årsmöte för Gemensamma lokaler
  27 Styrelsemötet
  31 Tillgänglighetsinventering av Garaget Malmö Stad Lönngatan 30.
 
  2 Möte i Lund med gruppen för tillgängligheten i spårvägsprojektet. 
  7

Tillgänglighetsdagen 2.0 Scandic Star Hotel i Lund.

  9 Möte på Industrigatan
  23 Inbjudna till exklusiv visning av MalmöExpressen
  24 Styrelsemötet
  25 Inspektion av superbussarna på Nobinas bussplats Mölledalsgatan 1 Malmö.
  30

Möte om gemensamma lokaler som nu heter Paraplyet

 
  2 Möte Industrigatan med Wihlborgs
  6 Möte hos FSDB med ansvariga för färdtjänst

Möte Industrigatan med arbetskonsulenterna

  13 Möte om Paraplyet
  14 Möte med Färdtjänst
  15 Möte med Personalpartner om Paraplyet
  16 Visning av Industrigatan, Paraplyet
  22 Styrelsemötet
 
  2

Möte med Wihlborgs om Paraplyet

  4 Möte med Sociala resursförvaltningen
  9 Möte om kostnader för Paraplyet
  12 Styrelsemöte Paraplyet
  17 Nu invigs Trelleborgs första tillgänglighetsanpassade utomhusbad!
  26 Styrelsemötet
Juli
     
Augusti
  18 Träff med politiker och HSO samt flera pensionärsförbund Trelleborg
  19

Tillgänglighetsrunda i Anderslöv med Politiker och tjänstemän

  21 Tillgänglighetsrunda Malmöfestivalen
 

28

Styrelsemötet
September
  25 Styrelsemötet
 
  30 Styrelsemötet
 
  27 Styrelsemötet
 
  18 Styrelsemötet

2013

Januari
  21 Möte på Rådhuset i Trelleborg
  23 Träff med Pia Askenberg från Gatukontoret kl 10
  23 Styrelsemötet kl 12
  29 Möte i stadshuset med Matilda Brogård på gatukontoret
 
  11

"Rådet"  Samtliga möte i Stadshuset ,lokal Stortorget

  14 Emporia
  28 Styrelsemötet
 
  13 Studiebesök på Casino Cosmopol Malmö
  28 Styrelsemötet
 
  10 "Rådet"  Samtliga möte i Stadshuset ,lokal Stortorget
  25 Styrelsemötet
 
  23

Möte på DHR om den ortopedtekniska vården

  27

Hovrätten i Malmö

  30 Styrelsemötet
 
  4 Möte med Radix Kompetens i Malmö

Malmö Museum och Sjöfartsmuseet/Tekniska Museet.

  12 Möte med Applied Geomatics Sweden AB från Ideon i Lund
  27 Styrelsemötet
 
  5

Tillgängligheten vid Rundan Malmös kanaler

  8 Möte om Tillgänglighet/skyltning Galleria Boulevard Kristianstad
 
  7 Möte med konstfrämjandet
  22 Besök Dansk Handicaporganisation och God Adgang
  27

Anders och Kristjan intervjuvas av Steve Olsson på Malmö Direkt, Malmökanalen 89,2. Sänds den 28 aug.Intevjun handlar om tillgängligheten på Rundan samt om Tillgänglighetsgruppen.se

  28 "Rådet"  Samtliga möte i Stadshuset ,lokal Stortorget
  29 Styrelsemötet
 
  10

Trelleborgs politiker får prova på hur det är att ta sig fram i stan om man har olika funktionsnedsättningar.

  26 Styrelsemötet
 
  2 Möte med gatukontoret Malmö Stad
  7
8

7-8/10 Inspektion (besiktiga) i Belgien av superbussar till Malmö. På uppdrag av Skånetrafiken.

  9 Möte om gemensamma lokaler
  15 Möte med Malmöfestivalen
  16 Tillgänglighetsseminarium i Kristianstad. Region Skåne. 2 deltagare
  21 Stormöte gemensamma lokaler
  22 Möte med referensgruppen, tillgänglighet spårväg
  30 "Rådet"  Samtliga möte i Stadshuset ,lokal Stortorget
  31 Styrelsemötet
 
  11 Studiebesök på Mobilia Malmö
  12 Möte med FSDB Skåne
  28 Styrelsemötet
 
  3 "Rådet"  Samtliga möte i Stadshuset ,lokal Stortorget

2012

Januari
  13 Möte med Sociala resursförvaltningen
  18 Styrelsemötet
  19 Möte Emporia
 
  13 Malmö stads råd för funktionshindersfrågor
  16 Styrelsemötet
 
  15 Årsmöte
 
  3 Studiebesök arenan Malmö 3 april 2012
  25 Styrelsemötet
  26 Mingeldag med iformation från Sociala resursförvaltning i Malmö Stad
  30 Tillgänglighetsgruppen besökte Malmö Kanotklubb
 
  15 Malmö Stads tillgänglighetsrådgivare
  22 Möte Hästhagen
  24 Styrelsemötet
  26 Marschen för tillgänglighet
  29 Malmö stads råd för funktionshindersfrågor
 
  7 Extra styrelsemöte
  12 Studiebesök Halmstad
  20 Möte med gatukontoret
  21 Styrelsemötet
 
  16 Styrelsemöte
  20 Malmö stads råd för funktionshindersfrågor
 
  7 Möte på Rehabträdgården i Alnarp
  10 Möte på sociala resursnäMDen
  12 Styrelsemöte
  17 Möte med riksdagsledamoten Agneta Luttropp och regionrådet Monika Ekström
  27 Möte Emporia
 
  8 Möte med Gatukontoret
  9 Styrelsemöte
  17

Syn av 3 Vårdcentraler

 
  10 Deltagande i NHRs Malmö 40 års jubileum
  13 Malmö stads råd för funktionshindersfrågor
  15 Styrelsemöte
  22 Syn av Friskis o Svettis Johanneslust
Dagens Apotek Ingen tar ansvar för tillgängligheten
 
  5 Julmiddag
  6 Möte med arkitekter på Emporia
  11 Malmö stads råd för funktionshindersfrågor

2011

Januari

  10 Träff på Gemenskapen
Träff på Garaget
   
  14

Möte Malmö stad Anders Rubin samt Carina Nilsson Kommunalråd

  18 Träff på Restaurang F
  25 Styrelsemöte samt Årsmöte
  26 Citytunneln Triangeln Jan 2011
 
  3

Styrelsemöte

  8 Lämna över diplom till IKEA
  18 Syn av Apoteket Regementsgatan
  21 Träff på NHR Ängelholmsgatan 6
  22 Möte Emporia Malmö
  28 Inventering tillgänglighet mm på XXXLutz.
  31 Styrelsemöte
 
  13 Möte med Epsilon AB
  28 Föreläsning på DHR Malmö
 
  3 Styrelsemöte
  8 Föreläsning DHR Skåne Sommarsol
  19 Besök på Hyllie station
  31 Styrelsemöte
 
  4 Marschen 2011
  21 Styrelsemöte
  23 Gatukontoret
 
  21 Föreningarnas dag Malmöfestivalen
  31 Styrelsemöte
 
  13 Besöka XXX Lutz och Styrelsemöte
  27 Mötet med Carina i dag
  28
29
Hjälpmedel Öresund 2011
 
  5

Mötet med Monika och Rasmus

Styrelsemötet
  26 Styrelsemötet
 
  23 Styrelsemötet
  30 Informera två åttondeklasser på Rörsjöskolan/Zenith i Malmö om Tillgänglighetsgruppen.se
 
  5 Möte med studenter från Malmö Högskola. 
Ett fördjupningsarbete kring den bristande fysiska tillgängligheten